Ontwikkelingsverwachting

De basis van onze leerlingzorg


In groep 2, 4, 6 en 8 wordt de ontwikkelingsverwachting voor de kinderen geformuleerd. Wij doen op die momenten een uitspraak over de ontwikkeling die we van de leerling de komende jaren mogen verwachten op de leergebieden, gezien het beeld dat wij op dat moment van de leerling hebben.

Om de ontwikkelingsverwachting zo valide mogelijk te maken gebruiken we de volgende
bouwstenen:

  1. Het beeld dat de ouders van hun kind hebben (zowel in groep 2,4 en 6) door middel
    van een vragenlijst die in samenspraak met het HCO ontwikkeld is;
  2. Het beeld dat de leerling van zichzelf heeft aan de hand van de Competentie Beleving
    Schaal voor Kinderen in groep 6 en Viseon in groep 6 en 8;
  3. De aanlegindicatie van de leerling;
  4. Het beeld dat de leerkracht van de leerling heeft op basis van het leerlingvolgsysteem
    en de methode gebonden toetsen.

De ontwikkelingsverwachting wordt definitief vastgesteld in een aparte bijeenkomst
waar de adjunct-directeur met de portefeuille leerling- en kwaliteitszorg (voorzitter), de
adjunct-directeur, de groepsleerkracht en de orthopedagoog/psycholoog van het HCO
aanwezig zijn. De genoemde bouwstenen worden gewogen en bepalen de uiteindelijke
ontwikkelingsverwachting. Op basis van de ontwikkelingsverwachting en het prestatieniveau
van dat moment wordt bepaald hoe het aanbod voor de leerling er uit moet zien. Er zijn per
vakgebied vier profielen geformuleerd waarin prestatieniveau en aanbod bij elkaar komen.

 

Contact

Linnaeusstraat 12
2522 GR Den Haag

Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp