Het Centrum voor Leren

Rkbs De Regenboog: Centrum voor Leren


Leren is de kerntaak van een school. De school is een plek waar je leert. Je leert er allerhande schoolse vaardigheden zoals lezen en rekenen. Op Rkbs De Regenboog leer je ook je talenten ontwikkelen. Dat doe je via de vakgebieden: Beeldende kunst; Theater/Dans; Techniek en Muziek.

Op Rkbs De Regenboog leren we met elkaar en van elkaar. We merken dat niet alleen de kinderen op onze school willen leren, maar dat er ook veel ouders, oma’s, tantes, ooms en buurtbewoners zijn die willen leren.

Sommigen van hen hebben behoefte aan Nederlandse les, anderen vinden het fijn om te leren schilderen, weer anderen zouden graag met hun kind een instrument willen leren bespelen.

Rkbs De Regenboog heeft al deze activiteiten gebundeld in ‘Het Centrum voor Leren’. Via Het Centrum voor Leren organiseert de school (soms met partners zoals Stichting Masterclass JongTalent, soms alleen) allerhande leeractiviteiten. Wij doen dit voor kinderen, hun ouders, buurtbewoners, personeel en soms een combinatie hiervan. Soms doen we dat onder schooltijd, veel vaker is dat na schooltijd.

In het schooljaar 2017-2018 zullen wij zeker weer een project Generatieleren uitvoeren. Dit is een project waarbij leerlingen van Rkbs De Regenboog samen met senioren aan de hand van een van de talentenvakken aan elkaar les geven. Zo leren zij van elkaar en met elkaar. We zullen in de toekomst ook een project organiseren waarbij ouder en kind samenwerken onder leiding van een vakdocent.

Een actuele stand van zaken ten aanzien van projecten waar men zich voor aan kan melden is terug te vinden op de website: www.hetcentrumvoorleren.nl

Contact

Linnaeusstraat 12
2522 GR Den Haag

Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp