Talentontwikkeling

De brede ontwikkelings school


Rkbs De Regenboog is een school waar de leerlingen alle kansen krijgen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Om dat mogelijk te maken is op 1 maart 2013 de schooltijd verlengd (naar 8:30 tot 16:00 op ma-di-do-vrij en van 8:30 tot 12:15 op woensdag) zodat alle leerlingen per week 6 uur vakonderwijs krijgen.

Rkbs De Regenboog heeft gekozen voor vier vakgebieden: Muziek, Theater/Dans, Culturele en Kunstzinnige Vorming en Techniek. Deze vakken worden gegeven aan de groepen 1 t/m 8. Wij hebben uitgewerkte leerlijnen die op elk leerjaar aansluiten en die voldoen aan de kerndoelen van de Onderwijsinspectie. Er wordt thematisch gewerkt en de lessen zijn ondersteunend aan het taalonderwijs.

BOS (zo noemen wij de brede ontwikkelingsschool) is een integraal deel van ons curriculum. Als uw zoon of dochter een BOS-uur heeft zal de groepsleerkracht de klas uitgaan om andere taken te doen en wordt de klas overgenomen door een vakdocent die gespecialiseerd is in een van de vier Brede Ontwikkelingsvakken.

Wij werken in de brede ontwikkelingsschool samen met ‘Het Talentenhuis’.

Samen met ‘Het Talentenhuis’ hebben wij de leerlijnen samengesteld, de docenten geworven en bewaken wij de kwaliteit van de vaklessen.

Wij zijn van mening dat de inzet op een brede ontwikkeling van onze leerlingen ervoor zal zorgen dat zij later een betere startpositie hebben in het voortgezet onderwijs. Wij geloven dat het de leerlingen helpt in hun oplossend vermogen wanneer zij voor onverwachte problemen komen te staan. Ook merken wij dat het hun competentiegevoel aantoonbaar vergroot en dat zij er heel veel plezier aan beleven.

Contact

Linnaeusstraat 12
2522 GR Den Haag

Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp