Ons onderwijs

Het onderwijs op onze school


Het onderwijs op rkbs De Regenboog is georganiseerd in leerstofjaarklassen. Wij hebben het aanbod voor de leerlingen zoveel mogelijk gepersonaliseerd en aangesloten op de individuele onderwijsbehoeften van elk kind.

In de leerjaren 2, 4, 6 en 8 maken wij voor elke leerling een ontwikkelingsverwachting. Hier wordt de aanleg van het kind meegenomen, de observatie van de leerkracht, de prestaties in de klas, de beleving van ouders en vanaf leerjaar 6 ook de beleving van de leerling zelf. Deze ontwikkelingsverwachting resulteert in de plaatsing van de leerling in een van de vier leerlijnen die de school hanteert. Dit zijn leerlijnen voor de vakgebieden: begrijpend lezen, technisch lezen, inzichtelijk rekenen en spelling. De ontwikkelingsverwachting geeft ook inzicht in welk leerkrachtgedrag, welke ondersteuning van de leerkracht naar onze inzichten nodig is om de leerling voldoende in ontwikkeling te krijgen en te houden.

Het onderwijs wordt in een leerjaarteam vormgegeven. Elk leerjaarteam heeft naast de groepsleerkrachten van het leerjaar ook een of meerdere zorgleerkrachten. Met elkaar bekijken de leerkrachten en zorgleerkrachten in het leerjaarteam welke leerlingen geholpen worden door de zorgleerkracht en welke leerlingen geholpen worden door de groepsleerkracht. Dit wordt vastgelegd in het groepszorgplan.

De leerlingen die extra hulp nodig hebben omdat zij de Nederlandse taal nog moeten leren, of omdat zij een extra taalimpuls nodig hebben krijgen die hulp vanuit de taalgroep. De taalgroep bestaat uit de prisma en uit de taalklas. Kinderen gaan voor een aantal uur per week uit hun klas naar de prisma of naar de taalklas.

We hebben op Rkbs De Regenboog veel aandacht voor talentontwikkeling. Hiervoor maken wij gebruik van vakleerkrachten. In het programma is opgenomen dat elke klas op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag anderhalf uur een vakuur heeft. Wij noemen dat BOS (brede ontwikkelings school). De leerlingen krijgen de volgende BOS-vakken: Muziek, Beeldende kunst (CKV), Techniek en Theater/Dans. Naast de 2 gymuren bewegen de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 40 minuten onder begeleiding sportdocenten buiten. We noemen dat begeleid buitenspel.

We kiezen bewust voor een organisatie in leerstofjaarklassen. De kinderen zitten bij leeftijdsgenootjes in de klas. De klas is de plek waar onze leerlingen hun sociale vaardigheden ontwikkelen in een veilige omgeving. Het ontwikkelen van die sociale vaardigheden, reflectievermogen, omgaan met weerstanden en teleurstelling, het gebeurt allemaal in de klas. Heel belangrijk op de Regenboog is het herstelrecht. Iedereen heeft het recht om een vergissing te begaan, maar iedereen moet de kans krijgen om die vergissing te herstellen. De sociale vaardigheid om een ander te helpen vanuit de behoefte van die ander zien wij als een ander belangrijk speerpunt. Dit helpt ons te werken aan verbinding en reflectie in de klas.

Tot slot willen wij vooral dat kinderen met plezier naar school gaan en dat zij rkbs De Regenboog ervaren als hun gemeenschap. Onze inspanningen zijn naast de focus op een goede startpositie in het voortgezet onderwijs met name gericht op het ontwikkelen van die gemeenschapszin.

Contact

Linnaeusstraat 12
2522 GR Den Haag

Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp