De organisatie

De opbouw van onze school


Met zo’n 700 kinderen en 80 leerkrachten is het bij ons op school een drukte van jewelste. Hier kunt u terugvinden hoe onze school georganiseerd is.

Samenstelling van de groepen

Onze school bestaat uit 26 groepen te weten 3 groepen per leerjaar (met uitzondering van de groepen 3 en 5, waar wij er vier van hebben). Alle groepen zijn “homogeen” samengesteld (van ongeveer dezelfde leeftijd). Groep 1 heeft kinderen van 4-5 jaar oud, groep 2 van 5-6 jaar oud, etc.

Samenstelling team

De zorg voor de dagelijkse lessen aan de kinderen berust bij de groepsleerkrachten, die ondersteund worden door zorgmedewerkers en zorgleerkrachten. Naast de leerjaarteams hebben we ook een taalteam. Dit taalteam verzorgt de lessen en begeleiding van de Prismagroepen en de taalgroepen.

Onze leerlingzorg wordt vorm gegeven door ons zorgteam. Daarin zitten twee trajectbegeleiders zorg, een schoolmaatschappelijk werker en een adjunct-directeur: Jessica Hendriks. Deze laatste geeft leiding aan ons zorgteam.

De bouwen worden aangestuurd door een bouwcoördinator. Tevens is er een vakleerkracht gym. Voor de vakken Muziek, Theater/Dans, CKV en Techniek zijn vakleerkrachten aangesteld. Voor deze Brede Ontwikkelingsvakken. is de aansturing ook in handen van een bouwcoördinator.

De organisatie als geheel wordt aangestuurd door de directie. Het directieteam bestaat uit de directeur (Manuel Veira), drie adjunct-directeuren (Ingrid van der Voort, Jessica Hendriks en Annemieke Turfboer) en een management ondersteuner (Jacqueline Geval). Indien u een afspraak wilt maken met een van de directieleden kunt u dat doen via de groepsleerkracht van uw kind of via Jacqueline Geval.

De grote pauze wordt als volgt georganiseerd; de leerkrachten eten met de leerlingen in het eigen lokaal. De leerlingen nemen deel aan het begeleid buitenspel. Het begeleid buitenspel wordt gecoördineerd door de buitenspel coördinator in samenwerking met een directielid. De speciaal aangestelde sport-begeleiders van het buitenspel worden ondersteund door vrijwilligers.

De algemeen schoolmedewerker heeft vooral de zorg voor het gebouw onder zijn hoede en doet allerhande conciërgetaken. De leerlingadministratie wordt uitgevoerd door twee administratief medewerksters.

Het schoonhouden van het gebouw is in handen van een algemeen schoolmedewerker ondersteund door een schoonmaakbedrijf.

Rkbs De Regenboog valt onder het bevoegd gezag van Lucasonderwijs.

Contact

Linnaeusstraat 12
2522 GR Den Haag

Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp