Gedragscode

Hoe gedragen wij ons op onze school?


In de school zult u op diverse plekken posters aantreffen met daarop de vijf schoolafspraken die wij met iedereen hebben gemaakt over het gewenste gedrag op onze school. Deze afspraken zijn als volgt.

Wij zorgen er SAMEN voor dat Rkbs De Regenboog
een plek is waar iedereen zich veilig voelt en iedereen erbij hoort
Wij helpen elkaar waar het kan
Wij geven elkaar altijd een nieuwe kans
Wij gebruiken fatsoenlijke taal, ook als wij boos zijn
Wij gaan zorgvuldig om met onze spullen en die van een ander

 

Deze afspraken gelden voor een ieder die onze school betreedt. Vanzelfsprekend gelden
deze afspraken dus voor de leerkrachten, de directie, de leerlingen en de ouders. Deze
afspraken gelden echter ook voor alle personen die in opdracht van de school werkzaam
zijn; gastdocenten, stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten, schoolbegeleiders, schilders, ictmedewerkers, de verwarmingsmonteur, etc. Ook bezoekers van onze school, mensen die
kennis komen maken of anderszins, dienen zich aan deze afspraken te houden.
De volledige gedragscode kunt u hier lezen.

Contact

Linnaeusstraat 12
2522 GR Den Haag

Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp