Focus op taal

Taalklas


Rkbs De Regenboog is een opvangschool. Dat betekent dat wij kinderen die net in Nederland zijn en geen Nederlands spreken opvangen en hen de Nederlandse Taal leren.

Wij doen dit al vele jaren. Deze kinderen vangen wij op in de Prisma-groepen. Veel van die kinderen blijven bij ons op school. Hierdoor hebben wij ook in de reguliere groepen een extra focus op taal. Binnen taal hebben wij ons de laatste jaren met name gericht op de woordenschatontwikkeling, technisch lezen en begrijpend lezen en luisteren.

Naast de Prismagroepen hebben wij een extra taalklas voor de kinderen die door welke oorzaak dan ook een taal-achterstand hebben en die gebaat zijn bij een extra taalimpuls.

Taalvaardigheid is een belangrijke competentie die de kinderen hard nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Onze inzet op taal zien wij als een investering in extra kansen voor onze leerlingen.

Contact

Linnaeusstraat 12
2522 GR Den Haag

Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp