Vacature Stafmedewerker

De stafmedewerker B verricht de uitvoering en ondersteuning op een afgebakend deel van het vakgebied, beheert gegevens, verzorgt de administratie, verleent diensten en doet aan professionalisering. Een vakgebied kan zijn: personeel & organisatie, financiën, ICT, huisvesting, communicatie of onderwijs. In de aanpak van het werk worden op basis van eigen inzicht en interpretatie keuzes gemaakt. De functie van stafmedewerker komt voor in een school, kindcentrum of een bovenschools staf-, bestuurs- of servicebureau.

Werkzaamheden

  • Het ontvangen van de ziekmeldingen van personeel. Daaruit volgend (voor de Regenboog) een bezettingsvoorstel maken voor de dag of week. Indien goedgekeurd door de directie vervolgens uitvoering geven aan dat bezettingsvoorstel. 2 uur per dag (totaal 0,2 FTE)
  • Corona coördinatie Opperd. Het informeren van ouders m.b.t. effecten van (corona)besmettingen. Denk hierbij aan het inzetten van on-line lessen. (0,1 FTE)
  • Facilitair ondersteuner voor beide scholen. In overleg met de locatieleiders uitvoeren en najagen van geplande activiteiten. Ontvangen van monteurs e.d. Het adviseren van actie aan de locatieleiders m.b.t. gesignaleerde omissies in/aan het gebouw. (0,1 FTE)
  • Inschrijven nieuwe leerlingen Regenboog (0,2 FTE)
  • ICT coördinatie onderhoud en beheer van het ict-park beide scholen. Contact persoon voor de onderhoudsbedrijven (ITS en Elaborate) (0,05 FTE)
  • Notuleren van gesprekken en maken van verslagen in opdracht van de directie (0,05 FTE)
  • Overige ondersteunende activiteiten (0,3 FTE)

Professionalisering

  • Neemt deel aan scholingsactiviteiten van de scholen en aan de studiedagen voor het team
  • Houdt zelf de bekwaamheden voor de functie up-to-date

Functie-informatie: Stafmedewerker B
Salarisschaal: 6
Fuwasys advies: 6

Indien de beoogde kandidaat een onderwijs bevoegdheid heeft stellen wij aan in schaal 10 groepsleerkracht.

Geïnteresseerd in deze vacature? Mail je motivatie met CV naar jhendriks@regenboog.lucasonderwijs.nl of aturfboer@opperd.lucasonderwijs.nl

Contact

Linnaeusstraat 12
2522 GR Den Haag

Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp