Een kwaliteitscoördinator

(0,6 – 1,0 fte)

Een kwaliteits coördinator stuurt op onze school (ambulant) een leerjaar aan. Een leerjaar bestaat uit drie klassen plus de ondersteuning voor dat leerjaar. De teamgrootte wisselt van zes tot tien personen in een leerjaar.

Een belangrijke taak is het bewaken en het (mee) ontwerpen van het onderwijsprogramma van het leerjaar. Het afstemmen van de zorgbehoeften van de leerlingen op dat programma. Daarnaast begeleid je de mensen in het leerjaar bij de uitvoer van het onderwijsprogramma. Kenmerken van deze taak zijn op andere scholen terug te vinden bij taken als : intern begeleider en leerjaar coördinator.

Taakomschrijving samengevat:

 • Je stuurt een leerjaar aan
 • Je ontwerpt het onderwijsprogramma voor de schaal 8 leraarondersteunders met lesgevende taak en begeleidt hen bij de uitvoer van dat programma
 • Je coördineert de leerlingzorg binnen dat leerjaar
 • Je bent het aanspreekpunt voor het leerjaar maar ook voor de directie
 • Je denkt met de andere kwaliteitscoördinatoren en de directie mee over de ontwikkeling van de school.

Wij zoeken iemand die:

 • Een onderwijsbevoegdheid heeft of aantoonbaar relevante deskundigheid op het onderwijskundig vlak op primair onderwijs
 • Analytisch competent is
 • Communicatief vaardig is
 • Door de ogen van de ander naar een probleem kan kijken
 • Het leuk vindt om anderen in ontwikkeling te brengen
 • Flexibel en optimistisch van aard is.

Wij bieden:

 • Een aanstelling in schaal 11
 • Je bent onderdeel van zowel het Kwaliteits Coördinatoren team als van het ontwikkelteam binnen de school
 • Een warm en positief ingesteld team dat graag wil leren
 • Een uitdagende populatie
 • De kans om het verschil te kunnen maken voor een ander.

Solliciteren kan per e-mail : jhendriks@regenboog.lucasonderwijs.nl
Informatie kan je opvragen bij Jessica Hendriks op telefoon nummer: 070-3905049

Contact

Linnaeusstraat 12
2522 GR Den Haag

Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp