Vacature Kwaliteit Coördinator

De taak van KC-er is een combinatie van intern-begeleider, onderwijsspecialist, aanvoerder van het leerjaar. De taak wordt uitgevoerd door iemand met een onderwijsbevoegdheid en beloond met schaal 11. Het is een volledig ambulante taak en behoort tot het middenmanagement van de school.

Van de KC-er wordt vooral gevraagd de mensen in het leerjaar beter te maken. Dat doet hij niet alleen (er zijn anderen binnen het Ontwikkelingsteam die daar ook een nadrukkelijke rol in spelen), maar hij is hierin wel de belangrijkste speler.

De KC-er:

 • Ontwerpt het onderwijsaanbod voor de schaal 8 leraarondersteuner met lesgevende taken.
 • Monitort de wijze waarop dat wordt uitgevoerd en geeft effectieve feed-back op didactisch en onderwijskundig handelen
 • Stelt het onderwijsprogramma vervolgens weer bij.
 • Stuurt het leerjaar als geheel aan
 • Begeleidt en ondersteunt het ontwikkelproces van de mensen in het leerjaar
 • Stelt samen met het leerjaar een passend groepszorgplan voor het leerjaar op en vertaalt dit met de groepsleerkracht naar een groepsplan. Beide documenten zijn van belang voor het verdere ontwerpen van de onderwijsinhoud zoals besproken bij het eerste bolletje
 • Begeleidt het proces richting leerlingbesprekingen
 • Houdt de zorgtrajecten in het leerjaar in de gaten en signaleert mogelijk nieuwe zorgtrajecten.
 • Werkt intensief samen met de adjunct-directeur, de zorg coördinator, de coach en de onderwijs coördinator.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor ouders in het leerjaar.
 • Is lid van het Ontwikkelteam
 • Geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies. De KC-er is ook het aanspreekpunt van het leerjaar voor de directie.

Welke competenties zijn nodig?

 • Het hogere orde denken is voldoende ontwikkeld
 • Communicatieve vaardigheden zijn goed
 • Analytisch vermogen is voldoende ontwikkeld
 • Heeft goede onderwijskundige kennis alsmede praktijk ervaring
 • Is voldoende organisatie sensitief
 • Heeft voldoende startegisch denkvermogen
 • Is creatief in het denken en daarmee in het oplossend vermogen
 • Kan en wil goed afstemmen

Geïnteresseerd in deze vacature? Mail je motivatie met CV naar jhendriks@regenboog.lucasonderwijs.nl of aturfboer@opperd.lucasonderwijs.nl

Contact

Linnaeusstraat 12
2522 GR Den Haag

Website ontwerp door Isabel Valstar Grafisch Ontwerp